SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ DZIŚ
ZOBACZ JAKIE TO PROSTE.

NABÓR WNIOSKÓW III EDYCJI PROGRAMU RUSZA 01.07.2021

III nabór programu „MÓJ PRĄD”  rozpocznie się 01 LIPCA 2021. Obejmie on instalacje montowane od 01 lutego 2020 w przedziale mocy od 2 do 10 kW podłączone do sieci OSD.

Maksymalna kwota dotacji III edycji programu wynosi 3 000zł

Aktualnie Beneficjent ma możliwość złożenia wniosku tylko online za pośrednictwem portalu gov.pl przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie ma możliwości złożenia wniosku w wersji papierowej bezpośrednio przez Beneficjenta.

Sprawdź poniżej jak złożyć wniosek

CO TO JEST „MÓJ PRĄD”?

„Mój Prąd” to projekt rządowy, którego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej (pozwalającej użytkownikowi jednocześnie produkować i konsumować energię elektryczną, a jej nadwyżki magazynować). W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji rządowej do mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) . Kwota dotacji w edycji 3.0 wynosi maksymalnie 3000 ZŁ.

Aktualnie moc wszystkich polskich instalacji PV na początek marca 2021 wynosi już 4,21 GW

Łącznie w 2020 roku przyłączono do sieci elektroenergetycznych 2 550 MW mocy w fotowoltaice. Oznacza to już  7,7 miliona modułów PV.

SZCZEGÓŁY PROGRAMU:

OSZCZĘDNOŚĆ

Celem programu 3 edycji programu  jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji w Polsce i obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów związanych z mikroinstalacją- nie więcej niż  3000 zł na jedną instalacje. Dofinansowaniu podlegają instalacje już przyłączone do sieci- zakończone po 01.02.2020

Nabór wniosków trwa od 1.07.2021 do 22.12.2021r, lub do wyczerpania alokacji środków.

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie ubiegać się może każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby. Należy jednak pamiętać, że program obejmuje nowe instalacje zakończone po 01.02.2020 roku.

Wymagany jest wcześniejszy zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z licznikiem dwukierunkowym (dotacja obejmuje mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW).

Niezbędne jest także podpisanie umowy kompleksowej z operatorem sieci dystrybucyjnej, co zagwarantuje wprowadzenie do sieci elektrycznej energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pierwszy krok to wizyta na portalu https://gwd.nfosigw.gov.pl/ . Każda osoba korzystająca z Generatora musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z poniżej zamieszczoną instrukcją:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/generator-wnioskow/instrukcje/

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku, wszelkie zmiany w jego treści lub załącznikach nie są możliwe!

Złożenie wniosku jest usługą bezpłatną

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ

 1. login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany (ewentualnie e-dowód),
 2. kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 3. dowód zapłaty faktury / oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 4. zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 5. oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

JAK DOSTAĆ DOTACJĘ:

 • null

  KUP I ZAMONTUJ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ

 • null

  ZAINSTALUJ LICZNIK DWUKIERUNKOWY ( instalacje zamontowane po 01.02.2020)

 • null

  PODPISZ UMOWĘ DWUSTRONNĄ Z DYSTRYBUTOREM ENERGII O PRZYŁĄCZENIU MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

 • null

  ZŁÓŻ WNIOSEK – IIINABÓR WNIOSKÓW OD 01.07.2021 DO 22.12.2021

 • null

  PRZYJĘCIE WNIOSKU OTRZYMASZ MAILOWO

 • null

  WYPŁATA DOTACJI- DO 3000 ZŁ

ALBO LEPIEJ NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY:

  * Zgoda wymagana