PROGRAM MÓJ PRĄD 4.0

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ DZIŚ

Dofinansowanie “Mój Prąd 4.0”

15 kwietnia 2022 r. ruszył rządowy program „Mój Prąd” w IV odsłonie. W kolejnej wersji program oferuje zmiany obejmujące wsparcie dla prokonsumentów nie tylko w zakresie instalacji fotowoltaiki, ale również rozwiązań zwiększających autokonsumpcję energii i jej magazynowanie. Co więcej, z dofinansowania mogą skorzystać, pod pewnymi warunkami, również dotychczasowi beneficjenci.
Pula dofinansowania wynosi 350 mln złotych.

Wniosek o dofinansowanie „Mój Prąd” można złożyć tylko online za pośrednictwem serwisu Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) przy użyciu profilu zaufanego lub e-dowodu. Należy więc pamiętać o loginie i haśle do profilu zaufanego (PZ). Można go założyć na stronie www.pz.gov.pl.
Nabór wniosków trwa od 15.04.2022 (od godziny 12.00) do wyczerpania środków.

Maksymalna kwota dofinansowania IV edycji programu wynosi 20 500 zł.

Udział dofinansowania nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych.

PROGRAM „MÓJ PRĄD”

Rządowy program „Mój Prąd” to projekt, którego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej (pozwalającej użytkownikowi jednocześnie produkować i konsumować energię elektryczną, a jej nadwyżki magazynować). W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji rządowej do:
⦁ mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV),
⦁ magazynów energii i ciepła,
⦁ pomp ciepła,
⦁ inteligentnych systemów zarządzania energią.

Aktualnie moc wszystkich polskich instalacji PV na koniec stycznia 2022 r. wynosi już 8,1 GW, co stanowi wzrost o 97,5% w stosunku do stycznia 2021 r.

Kwota dotacji w edycji 4.0 wynosi maksymalnie 20 500 ZŁ. Z tego:

⦁ instalacja PV o mocy od 2 do 10 kW – do 4000 zł,
⦁ instalacja PV przy zakupie innych elementów – do 5000 zł,
⦁ magazyn ciepła – do 5000 zł,
⦁ magazyn energii elektrycznej – do 7500 zł,
⦁ system zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii) – do 3000 zł.

Powyższe kwoty sumują się, ale pierwszeństwo będą mieli prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu. W przypadku rozliczania się w systemie net-meteringu warunkiem skorzystania z dofinansowania jest przejście na net-billing.

Łącznie w 2021 roku przyłączono do sieci elektroenergetycznych 2 550 MW mocy w fotowoltaice z ponad 700 tys. mikroinstalacji prosumenckich.
W 2021 roku krajowi prosumenci zainstalowali na swoich dachach panele fotowoltaiczne o mocy około 4,5 gigawata (dane gov.pl).

MÓJ PRĄD - WNIOSEK

Wszelkie szczegóły dotyczące potrzebnych dokumentów, sposobu wypełniania wniosku, itp. można znaleźć pod linkiem: https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek. Istnieje również możliwość wypełnienia wniosku za naszym pośrednictwem – pomagamy we wszelkich formalnościach. Mamy doświadczenie w tej materii, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wniosek zostanie wypełniony prawidłowo i bez błędów.

Sprawdź poniżej jakie są główne założenia programu i jak złożyć wniosek.

MÓJ PRĄD 4.0 - ZASADY

OSZCZĘDNOŚĆ

Celem programu 4 edycji programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji w Polsce. Obejmuje on instalacje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, magazyny ciepła i energii, pompy ciepła i inteligentne systemy do zarządzania energią.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów związanych z mikroinstalacją, a maksymalna wysokość dotacji wynosi 20 500 zł. Dofinansowaniu podlegają także instalacje już przyłączone do sieci w systemie net-metering pod warunkiem przejścia na system net-billingu.

Nabór wniosków do programu “Mój Prąd 4.0” trwa od 15 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku lub lub do wyczerpania alokacji środków

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE?

O dofinansowanie ubiegać się może każda osoba fizyczna, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, przy czym właściciel kilku instalacji może ubiegać się o dofinansowanie każdej z nich. Należy jednak pamiętać, że program obejmuje nowe instalacje – nie może być to rozbudowa czy przebudowa istniejącego systemu PV.
Wymagany jest wcześniejszy zakup oraz montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z licznikiem dwukierunkowym (dotacja obejmuje mikroinstalacje o mocy od 2 do 10 kW).

Niezbędne jest także podpisanie umowy kompleksowej z operatorem sieci dystrybucyjnej, co zagwarantuje wprowadzenie do sieci elektrycznej energii wytwarzanej przez instalację fotowoltaiczną.
Dotychczasowi beneficjenci wcześniejszych odsłon programu “Mój prąd” także będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Obejmuje ono nowe, dodatkowe elementy, takie jak magazyny energii lub ciepła i systemy zarządzania energią. W tym przypadku dodatkowa dotacja na instalację fotowoltaiczną wynosi 2 000 zł, a dla pozostałych komponentów, podobnie jak w pozostałych przypadkach.

W tej odsłonie programu beneficjentami mogą być tylko osoby fizyczne, które rozliczają się w nowym systemie net-billingu, ale prokonsumenci korzystający z dotychczasowych upustów mogą skorzystać z dopłat pod warunkiem przejścia ze starego systemu rozliczania (net-metering) na nowy system net-billingu, co musi być potwierdzone przez OSD.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE “MÓJ PRĄD”

Pierwszy krok to wizyta na portaluhttps://gwd.nfosigw.gov.pl/ . Każda osoba korzystająca z Generatora Wniosków o Dofinansowanie musi posiadać w nim konto. Zalogowanie się do systemu daje dostęp do formularza wniosku zgodnie z instrukcją:
INSTRUKCJA

WAŻNE! Po wysłaniu wniosku, wszelkie zmiany w jego treści lub załącznikach nie są możliwe!

Więcej informacji o programie znajduje się pod linkiem:
https://mojprad.gov.pl/images/program-moj-prad-czesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021–2023_mp4.pdf .

Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie Mój Prąd:
https://mojprad.gov.pl/images/regulamin-naboru-wnioskow_pp_-moj-pradczesc-1-program-moj-prad-na-lata-2021–2023_mp4.pdf .

Złożenie wniosku jest usługą bezpłatną.

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany (ewentualnie e-dowód),
 • kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • dowód zapłaty faktury / oświadczenie o dokonanej wpłacie (w przypadku płatności gotówką),
 • zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano
 • oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

JAK DOSTAĆ DOTACJĘ:

 • null

  KUP I ZAMONTUJ INSTALACJĘ FOTOWOLTAICZNĄ

 • null

  ZAINSTALUJ LICZNIK DWUKIERUNKOWY ( instalacje zamontowane po 01.02.2020)

 • null

  PODPISZ UMOWĘ DWUSTRONNĄ Z DYSTRYBUTOREM ENERGII O PRZYŁĄCZENIU MIKROINSTALACJI DO SIECI ELEKTRYCZNEJ

 • null

  ZŁÓŻ WNIOSEK – IV NABÓR WNIOSKÓW OD 15.04.2022 R. DO 31.12.2023 R. LUB DO WYCZERPANIA ALOKACJI ŚRODKÓW.

 • null

  PRZYJĘCIE WNIOSKU OTRZYMASZ MAILOWO

 • null

  WYPŁATA DOTACJI- DO 20 500 ZŁ.

ALBO LEPIEJ NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY:

  * Zgoda wymagana