Fotowoltaika Wrocław

Home / Fotowoltaika Wrocław

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Jesteśmy Forme Energy i specjalizujemy się w projektowaniu, montażu i serwisie instalacji fotowoltaicznych. Nasza oferta jest kompleksowa, co oznacza, że w zakresie naszych usług oprócz montażu nowoczesnych systemów fotowoltaicznych jest także audyt fotowoltaiczny, projekt i doradztwo w zakresie doboru odpowiednich paneli, pomoc w załatwianiu dofinansowania i ulg i kredytów.

NASZA OFERTA

Nasi handlowcy chętnie pomogą w doborze odpowiedniej instalacji i wycenie. Aby uzyskać szczegółowy kosztorys skontaktuj się z nami!

FOTOWOLTAIKA

CZYM JEST FOTOWOLTAIKA?

Fotowoltaika (PV) to w skrócie pozyskiwanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego.

Fotowoltaika jako gałąź nauki zajmuje się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną. Proces ten zachodzi w trakcie zjawiska zwanego efektem fotowoltaicznym. Gdy cząstka światła, czyli foton, pada na panel fotowoltaiczny, który wykonany jest z krzemu, elektrony znajdujące się w krysztale krzemu zostają wzbudzone, przechodzą na wyższy poziom energetyczny i zostają wybite.

Na skutek wprawienia w ruch elektronów, które przemieszczają się pomiędzy elektrodami, powstaje różnica potencjałów, a w konsekwencji prąd elektryczny stały.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA?

Instalacja fotowoltaiczna, dzięki której możliwe jest pozyskanie nieszkodliwej dla środowiska energii, składają się z:

paneli fotowoltaicznych – zamieniających promieniowanie słoneczne w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych,

licznika dwukierunkowego – miernika przepływu wyprodukowanego oraz pobranego prądu w celu jego późniejszego rozliczenia,

falownika (inweRtera) – przekształcającego pochodzący z paneli fotowoltaicznych prąd stały na możliwy do wykorzystania na nasze potrzeby prąd zmienny (230V).

SCHEMAT DZIAŁANIA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

JAKI JEST KOSZT
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ?

Koszt instalacji fotowoltaicznej zależy od wielu czynników, między innnymi mocy, wielkości domu, zapotrzebowania na prąd, rodzaju paneli oraz kwoty dofinansowania. Jednak przedział wydatków związanych z montażem paneli słonecznych waha się od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na ostateczną cenę wpływ ma koszt modułów fotowoltaicznych, falownika, dostawy i montażu, pomiarów, podłączenia i podatku VAT (8% dla domu mieszkalnego i 23% dla firm). Uwaga! Podejrzanie niska cena zaproponowana przez firmę montażową powinna skłonić do zastanowienia się nad jakością oferty i bezpieczeństwem inwestycji.

FOTOWOLTAIKA - CZY WARTO?

OSZCZĘDNOŚĆ

Niezależność energetyczna przy podwyżkach cen prądu jest jednym z najważniejszych czynników przemawiających za zastosowaniem tego rozwiązania. Warto również wspomnieć o możliwości sprzedaży nadwyżek prądu, jak również o tym, że samo utrzymanie instalacji jest niskokosztowe i bezobsługowe. Przy możliwych do uzyskania dofinansowaniach inwestycja w instalację fotowoltaiczną może zwrócić się już po 7 latach!

EKOLOGIA

Żaden z elementów instalacji fotowoltaicznej nie wydziela szkodliwych substancji, jak również nie wpływa na otoczenie, w którym się znajduje, a zatem jest całkowicie neutralny dla środowiska. Ponadto wykorzystane materiały są łatwe w demontażu oraz podlegają recyklingowi.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Instalacje są projektowane w długoletniej perspektywie, a zatem z uwzględnieniem wszystkich warunków atmosferycznych, takich jak burze, skrajne temperatury czy grad.

BRAK HAŁASU

Panele nie wydają dźwięku, a szum inwentera pokrywającego potrzeby gospodarstwa domowego jest praktycznie niezauważalny dla ludzkiego ucha.

DOFINANSOWANIA

Dużym wsparciem finansowym w inwestycję w odnawialne źródła energii są różne programy, ulgi, dofinansowania czy preferencyjne pożyczki. Dzięki nim koszt instalacji fotowoltaicznej może być mniejszy, a czas, w którym zwrócą się wydane pieniądze, znacznie krótszy.

BRAK PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

Montaż instalacji nie wymaga dopełnienia żadnych formalności, takich jak zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

Dowiedz się więcej o fotowoltaice i instalacjach fotowoltaicznych w pytaniach i odpowiedziach