FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika (PV) to w skrócie pozyskiwanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego.

Instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe jest pozyskanie nieszkodliwej dla środowiska energii składają się z:

paneli fotowoltaicznych – zamieniających promieniowanie słoneczne w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych,
licznika dwukierunkowego – miernika przepływu wyprodukowanego oraz pobranego prądu w celu jego późniejszego rozliczenia,
falownika (inweRtera) – przekształcającego pochodzący z paneli fotowoltaicznych prąd stały na możliwy do wykorzystania na nasze potrzeby prąd zmienny (230V).