Dofinansowanie Czyste Powietrze

SKORZYSTAJ Z DOFINANSOWANIA JUŻ DZIŚ

Program “Czyste Powietrze” DOFINANSOWANIE

Program “Czyste Powietrze” został uruchomiony 19 września 2019 roku    i czas jego działania przewidywany jest na 10 lat. Wnioski są jednak przyjmowane do końca 2027 roku, a przez kolejne dwa lata wypłacane będą dofinansowania. Warunkiem jest zakończenie prac objętych umową do 30.06.2029 roku. Pula dofinansowania, którą rząd przeznaczył na program “Czyste powietrze” wynosi 103 miliardy złotych.

Celem programu jest likwidacja przestarzałych i nie spełniających norm emisji źródeł ciepła, czyli tzw. kopciuchów, a co za tym idzie poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Rząd poprzez dofinansowania w programie “Czyste powietrze” wspiera także poprawę efektywności energetycznej budynków – dofinansowanie można otrzymać także na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku, co również ma pozytywny wpływ na ilość gazów uwalnianych do atmosfery.

W styczniu 2022 roku ruszyła III już odsłona programu “Czyste Powietrze”, która adresowana jest do osób i gospodarstw domowych o najniższych dochodach. Umożliwia ona uzyskanie dotacji na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła i termomodernizację budynków aż do 69 tys. zł, ma także nowe i prostsze zasady ubiegania się o finansowanie.

“CZYSTE POWIETRZE PLUS”

DODATKOWE KORZYŚCI

Od 15 lipca 2022 r. w programie „Czyte Powietrze” nastąpiły korzystne dla beneficjentów zmiany. Dzięki wyższym dodacjom i możliwości prefinansowania, czyli otrzymania zaliczki na poczet wydatków na remont, skorzystają osoby o najniższych dochodach.

Najważniejsze zmiany:

 • wprowadzenie prefinansowania – właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany nieekologicznego pieca starego typu (tzw. „kopciucha”) oraz ocieplenia domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji w wyskości do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł,
 • zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodenizacyjne w przypadku podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania.

Program Czyste Powietrze Plus będzie dostępny tylko dla nowych osób, które wcześniej nie korzystały z „Czystego Powietrza”. Oznacza to, że na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu będzie można przeznaczyć środki z dotacji, a nie sięgać po własne oszczędności.

“Czyste Powietrze” - warunki

Kto może skorzystać?

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
 • właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą,
 • beneficjent, którego roczne zarobki (dochód roczny) nie przekraczają 100 000 zł.

Na co dofinansowanie?

 • wymiana starych i nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne, spełniające najwyższe normy emisji,
 • przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku

Jaka kwota dotacji?

 • do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania,
 • do 37 000i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla podwyższonego poziomu dofinansowania,
 • do 69 000 i do 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem) dla najwyższego poziomu dofinansowania.

Wniosek o dofinansowanie z programu “Czyste Powietrze” można złożyć:

 • przez internet – aby to zrobić należy posiadać albo założyć profil zaufany, następnie wypełnić formularz online, dołączyć wymagane załączniki w formie skanów lub dokumentów elektronicznych, następnie podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego i wysłać,
 • w urzędzie  – do WFOŚiGW właściwego dla województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, poprzez Portal Beneficjenta (WFOŚiGW Wrocław) znajdujący się na stronach internetowych WFOŚiGW w serwisie „gov.pl”,
 • za pośrednictwem banku, który uruchomił Kredyt Czyste Powietrze (lista banków) – program “Czyste Powietrze” umożliwia także złożenie wniosku na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

PROGRAM "CZYSTE POWIETRZE" WROCŁAW POMOC W ZŁOŻENIU WNIOSKU

Jeśli masz problem lub nie wiesz, jak wypełnić wniosek o dotacje w programie ”Czyste Powietrze” skontaktuj się z nami! Pomagamy we wszelkich formalnościach – wystarczy umówić się z naszym przedstawicielem i przekazać wymagane dokumenty i faktury. Mamy doświadczenie w tej kwestii, dzięki czemu będziesz mieć pewność, że wniosek zostanie wypełniony prawidłowo i bez błędów, a załączone dokumenty będą kompletne.

DOFINANSOWANIE CZYSTE POWIETRZE

pROGRAM "Czyste Powietrze"
NOWE ZASADY

Sprawdź poniżej jakie są warunki otrzymania dotacji i kto może skorzystać z tego programu.

ZAŁOŻENIA GŁÓWNE - REDUKCJA CO2

Rządowy program „Czyste Powietrze” to projekt, którego celem jest ograniczenie emisji CO2, poprzez wymianę starych i niespełniających norm pieców na paliwo stałe na nowoczesne i ekologiczne źródła energii, oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji rządowej na:

 • wymianę starych i nieekologicznych źródeł ciepła na paliwo stałe, tzw. kopciuchów, na nowoczesne, spełniające najwyższe normy emisji urządzenia, np. pompy ciepła,
 • ocieplenie domów oraz wymiana okien i drzwi (koszty materiałów i robocizny),
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
 • montaż wentylacji mechanicznej,
 • montaż mikrointalacji fotowoltaicznej.

DLA KOGO DOFINANSOWANIE?

Właściciele lub współwłaściciele: 

 • jednorodzinnych budynków mieszkalnych
  lub 
 • wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 • spełniających odpowiednie warunki kryterium dochodowego:

W przypadku dofinansowania podstawowego

 • roczne zarobki beneficjenta (dochód roczny) nie mogą przekroczyć 100 000 zł.

 

W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, którego realizacja jest wspierana przez program, kwoty dofinansowania różnią się. 

 

opcja 1 opcja 2 opcja 3
Kwota maksymalnej dotacji:

25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

10 000 zł
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.


Dodatkowo:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych);
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej;
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;
 • zakup i montaż ocieplenia okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych przegród budowlanych (zawiera także demontaż);
 • dokumentacja dotyczącą powyższych działań, czyli wszelkie ekspertyzy, dokumentacja projektowa i audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych).
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe


oraz

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. 


albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.) 
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 •  zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

W przypadku podwyższonego poziomu dofinansowania

 

 • miesięczne łączne zarobki beneficjenta oraz osób z nim mieszkających i wzajemnie utrzymujących się  w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

1564 zł – jeżeli beneficjent mieszka z kimś

2189 zł – jeżeli beneficjent mieszka sam

 • dodatkowo, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

 

opcja 1 opcja 2
Kwota maksymalnej dotacji:

32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną

15 000 zł
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. albo

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

– demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),

– zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy

 • Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • – zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • – zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • – wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania

 

 • miesięczne łączne zarobki beneficjenta i osób z nim mieszkających i wzajemnie utrzymujących się w przeliczeniu na osobę (przeciętny dochód na osobę w gospodarstwie domowym) nie przekraczają:

900 zł – jeżeli mieszkasz z kimś

1 260 zł – jeżeli mieszkasz sam

lub

 • ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta , zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

 

 • dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – przychód nie może być większy niż 20 minimalnych wynagrodzeń za pracę.

 

opcja 1 opcja 2
Kwota maksymalnej dotacji:

60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

69 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną.

30 000 zł
Rodzaje wspieranych przedsięwzięć

Przedsięwzięcie obejmujące 

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe

oraz:

 • zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

albo

 • zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2b do programu.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u. (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do c.w.u.),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Przedsięwzięcie nie obejmujące 

 • wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O DOFINANSOWANIE “CZYSTE POWIETRZE”

Wniosek można złożyć przez Internet, w urzędzie lub w banku. Szczegółowe postępowanie krok po kroku przedstawia poniższa grafika:

Złożenie wniosku jest usługą bezpłatną

CO NALEŻY PRZYGOTOWAĆ

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub podpis kwalifikowany (ewentualnie e-dowód),
 • skan zaświadczenia, które cię upoważnia do podwyższonego dofinansowania w przypadku ubiegania się o podwyższone dofinansowanie. UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.
 • w przypadku braku księgi wieczystej dla domu – skan dokumentu potwierdzającego prawo własności tego domu.
 • w przypadku współwłasności – skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
 • w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową – skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka.

ALBO LEPIEJ NAPISZ DO NAS - POMOŻEMY:

  * Zgoda wymagana