FOTOWOLTAIKA

Fotowoltaika (PV) to w skrócie pozyskiwanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego.

Instalacje fotowoltaiczne, dzięki którym możliwe jest pozyskanie nieszkodliwej dla środowiska energii składają się z:

paneli fotowoltaicznych – zamieniających promieniowanie słoneczne w energię elektryczną za pomocą ogniw fotowoltaicznych,
licznika dwukierunkowego – miernika przepływu wyprodukowanego oraz pobranego prądu w celu jego późniejszego rozliczenia,
falownika (inweRtera) – przekształcającego pochodzący z paneli fotowoltaicznych prąd stały na możliwy do wykorzystania na nasze potrzeby prąd zmienny (230V).

Zastosowanie fotowoltaiki to szereg korzyści:

OSZCZĘDNOŚĆ

Niezależność energetyczna przy podwyżkach cen prądu jest jednym z najważniejszych czynników przemawiających za zastosowaniem tego rozwiązania. Warto również wspomnieć o możliwości sprzedaży nadwyżek prądu, jak również o tym, że samo utrzymanie instalacji jest niskokosztowe i bezobsługowe. Przy możliwych do uzyskania dofinansowaniach inwestycja w instalację fotowoltaiczną może zwrócić się już po 7 latach!

EKOLOGIA

Żaden z elementów instalacji fotowoltaicznej nie wydziela szkodliwych substancji, jak również nie wpływa na otoczenie, w którym się znajduje, a zatem jest całkowicie neutralny dla środowiska. Ponadto wykorzystane materiały są łatwe w demontażu oraz podlegają recyklingowi.

WYTRZYMAŁOŚĆ

Instalacje są projektowane w długoletniej perspektywie, a zatem z uwzględnieniem wszystkich warunków atmosferycznych, takich jak burze, skrajne temperatury czy grad.

BRAK HAŁASU

Panele nie wydają dźwięku, a szum inwentera pokrywającego potrzeby gospodarstwa domowego jest praktycznie niezauważalny dla ludzkiego ucha.

BRAK PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

Montaż instalacji nie wymaga dopełnienia żadnych formalności, takich jak zgłoszenie czy pozwolenie na budowę.

MÓJ PRĄD

„Mój Prąd” to projekt rządowy, którego celem jest wspieranie rozwoju energetyki prosumenckiej (pozwalającej użytkownikowi jednocześnie produkować i konsumować energię elektryczną, a jej nadwyżki magazynować). W ramach programu możliwe jest otrzymanie dotacji rządowej do mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) w wysokości do 3000 zł.

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji w Polsce – obecnie aż 1/3 mocy produkowanej przez prosumenckie źródła PV pochodzi z instalacji dofinansowanych w „Moim Prądzie”.

PROGRAM
DLA DOMU

4 PROSTE KROKI.

Tylko tyle dzieli Cię od własnej elektrowni.
Wybierz program dla Ciebie.

null
null

AUDYT

Nasz doradca techniczny przeanalizuje dane zużycia energii w budynku, lokalizacji obiektu, wymiarów działki lub budynku czy instalacji odgromowej oraz potrzeby i oczekiwania Klienta dostarczając dane niezbędne do przygotowania projektu Instalacji. Odpowie też na wszelkie pytania związane z możliwościami finansowania instalacji oraz aktualnych
null
null

PROJEKT

Projekty realizowane są przy pomocy profesjonalnego programu PV*SOL Premium wyłącznie przez inżynierów OZE z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego, zapewniając prawidłowy i efektywny
dobór wielkości instalacji do zapotrzebowania w celu najszybszego zwrotu z inwestycji.
null
null

INSTALACJA

Prawidłowy montaż paneli fotowoltaicznych oraz ich usytuowanie ma duży wpływ na wydajność instalacji i wynikającą z niej opłacalność jej zastosowania, nasi instalatorzy posiadają uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego  niezbędne do precyzyjnej instalacji paneli.
null
null

REJESTRACJA

Nasi doradcy techniczni przeprowadzą Państwa przez wszystkie formalności rejestracyjne instalacji w Zakładzie Energetycznym.
null
null

SERWIS

Nasze instalacje są co do zasady bezobsługowe. Niezależnie, zapewniamy pełną opiekę poinstalacyjną w zakresie serwisu, czyszczenia i przeglądów naszych instalacji.